Duplikátory

Promíchání, přeprava a skladování

Použití: Duplikátory slouží především k promíchání přepravě a skladování komponentů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, avšak uplatnění najde i v jiných oborech. Je vhodný pro potravinářkou výrobu teplou cestou.

Popis: Duplikátory jsou vyrobeny z nerez oceli třídy 17240, (DI.N 1.4307, DIN 1.4301)
určené pro potravinářské účely. V horní části je víko o průměru 350 mm s pákovým uzávěrem, které slouží k napouštění nádoby a rovněž ke vsunutí míchadla. Čisticí víko k chemickému čištění lze doobjednat.

V horním víku s pákovým uzávěrem je pojišťovací ventil a napouštěcí ventil se vzduchovým filtrem. Vzduchový filtr s krytem lze doobjednat. Napouštěcí ventil je určen pro tlakování CO2 nebo N. Maximální tlak pro tlakování ochranou atmosférou je 0,05 MPa (0,5 baru). Duplikátory nejsou tlakovou nádobou. Ve spodní části duplikátoru je výpustné potrubí zakončené vypouštěcí klapkou DN 65, které slouží k napouštění a vypouštění přepravovaných surovin. Na klapku lze připojit čerpadlo. Při čištění potrubí lze klapku po uvolnění tří šroubů odklopit. Změnu potrubí a výpustné klapky lze dohodnout. Duplikátor má dvojitý plášť, který umožňuje vyhřívání nádoby s komponentem. Na hrdla se závitem G1 se zapojí přívod a odvod teplé vody, která zahřívá promíchávaný obsah.

Do nádoby se může umístit míchadlo, které je poháněno motorem s převodovkou rychlostí 24 ot./min. Zahřátá a promíchaná směs se vypouští výpustným potrubím s vypouštěcí klapkou k dalšímu zpracování. Podstavec umožňuje přepravu nádoby pomocí vysokozdvižného vozíku. Duplikátor je v základním provedení doplněn elektrokotlem s možností nastavení požadované teploty (max. 95 °C). Na přání lze dohodnout ohřev i na vyšší teploty.