Homogenizátory

Míchání sypkých materiálů

Použití: Homogenizátory jsou určeny k míchání sypkých materiálů, granulí a jiných, v průmyslu farmaceutickém, chemickém, potravinářském a řadě dalších.

Popis: Šnekové míchadlo se otáčí kolem vlastní podélné osy a zároveň kolem vnitřní stěny kuželové nádoby, kterou lze upevnit na podstavec, nebo zavěsit na patky. Vypouštění směsi je možné provádět ruční nebo pneumatickou výpustí. Homogenizátor je možné doplnit vlhčicím zařízením pro oplach nádoby, snížení prašnosti, nebo z technologického důvodu.

Technické údaje: Části homogenizátoru, které přicházejí do přímého styku s míchaným produktem, jsou vyrobeny z nerez oceli tř. 17240,(DI.N 1.4307, DIN 1.4301)