Nádrže na víno

Tanky, vinofikátory, rotatanky

 
Tanky

Použití: Tank je vyroben z nerez oceli třídy 17240, (DI.N 1.4307, DIN 1.4301). Zařízení slouží jako kvasná nádoba na kupáže, dokonalé čeření a promíchávání čeřidel. Dále pak jako zásobník vyškoleného vína před lahvovacími linkami.

Popis: V horní části tanku je vrchní uzávěr pro chemické čištění o průměru 350 mm nebo DN 100 dle přání zákazníka. Čisticí víko lze objednat jako příslušenství tanku. Pojišťovací ventil je nastavený na tlak 0,07 MPa (0,7 baru). Napouštěcí ventil se vzduchovým filtrem slouží pro tlakování CO2, případně N, na maximální tlak 0,05 MPa. Vzduchový filtr s krytem lze objednat jako příslušenství tanku.

Součástí tanku je míchadlo se šnekovou převodovkou (typ SPPN 014800.2 a=63 i=10). Stav náplně je možné kontrolovat stavoznakem, který je opatřen ventilem stavoznaku. K vypouštění náplně slouží horní a spodní vypouštěcí klapka DN 50. Ve střední části tanku je nátrubek G 3/8“ pro vzorkovací kohout.

Pro mechanické čištění jsou určena čisticí dvířka. V horní části tanku je napouštěcí otvor s uzavírací maticí.

Vinofikátory a rotatanky

Současné trendy moderní výroby vína kladou čím dál větší důraz na šetrné zpracování hroznů. Vinofikace je s výchozí kvalitou hroznů jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících budoucí kvalitu červených vín. Během tohoto procesu se extrahují červená barviva a taniny jež se nachází ve slupce. Součástí a principem vinofikátoru je sprchovací tryska pro skrápění rmutového koláče.

Další formou moderního způsobu výroby se provádí procesem ponořování rmutového koláče v rototanku. Ponořování se provádí soustavou lopatek na středové ose, její rotace se programuje pomocí časového spínače. Dále umožňují regulovat proces fermentace řízenou regulací teploty pomocí chladicí centrály. Využití rotatanku je nejlevnější verzí při výrobě červených vín.

Vinofikátor i rototank je vyroben z nerez oceli třídy 17240,(DI.N 1.4307, DIN 1.4301)