Kontejnery

Kontejner je vyroben z potravinářské nerez oceli AISI 304(DIN 1.4301,ČSN 17240).Slouží především k přepravě a skladování v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu, ale úspěšně je používán i v mnoha dalších odvětvích.

Vytvořením ochranné atmosféry dusíkem nebo CO2 se dosáhne zakonzervování, a tedy dlouhodobé skladovatelnosti uloženého produktu.

Typizované kontejnery řady KS

V horní části kontejneru je víko pro chemické čištění DN 350 (po dohodě DN 400 nebo DN 100), uzavírací přípravek a čisticí víko lze objednat jako příslušenství kontejneru. Dále pak pojišťovací ventil (do 0,05 MPa - kontejner není tlaková nádoba). Dále pak napouštěcí ventil pro plnění dusíkem nebo CO2. Při vyprazdňování asepticky plněných kontejnerů vzduchem se používá filtr F2.

Ve spodní části kontejneru je vypouštěcí klapka DN 50, která slouží pro napouštění a vypouštění přepravovaných nebo uskladněných surovin. Na tuto klapku je možno připojit čerpadlo. (Případnou změnu vypouštěcího potrubí lze dohodnout.)