Nádrže na víno

Tanky, vinofikátory a rotatanky.

Tanky

Tank je vyroben z nerez oceli třídy 17240, (DI.N 1.4307, DIN 1.4301). Zařízení slouží jako kvasná nádoba na kupáže, dokonalé čeření a promíchávání čeřidel. Dále pak jako zásobník vyškoleného vína před lahvovacími linkami.

Vinofikátory a rototanky (rotatanky)

Současné trendy moderní výroby vína kladou čím dál větší důraz na šetrné zpracování hroznů. Vinofikace je s výchozí kvalitou hroznů jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících budoucí kvalitu červených vín.